ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដបាភ្នំ ០០២ ពុម្ពទី២ (Kh Baphnom 002 Second.ttf)

ពុម្ពអក្សរខ្មែរយូនីកូដបាភ្នំ ០០២ ពុម្ពទី២ 
(Kh Baphnom 002 Second.ttf)
ចុចលើរូបភាពដើម្បីទាញយក
Click On Image For Downloading
===========
៙ កិច្ចព្រមព្រៀង​ផ្ដល់​សិទ្ធិ​ចំពោះ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ពុម្ព​អក្សរខ្មែរយូនីកូដ​បាភ្នំ​​ ៖
+ ការ​ប្រើប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ៖
ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ផ្ដល់​ជូន​នេះ លោកអ្នក​អាច​ទាញ​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ចំពោះ​ការ​ប្រើប្រាស់​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ឲ្យ​តែ​ការ​ប្រើប្រាស់​នោះ​មិន​ទាក់​ទិន​នឹង​ការ​ប្រកាន់​ពូជសាសន៍ និងអំពើ​ល្មើស​ច្បាប់។ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​នេះ សំដៅ​លើ​ការ​ប្រើប្រាស់​ទាំង​អស់​ដែល​មិន​បង្កើត​ប្រាក់​ចំណូល​ហិរញ្ញវត្ថុ​តាម​បែប​មុខ​ជំនួញ មាន​ជា​អាទិ ៖
     - សៀវភៅ​ប្រើប្រាស់​ផ្ទាល់​ខ្លួន
     - វេបសាយត៍ និងប្លក់ កម្សាន្ត​សម្រាប់​មិត្តភក្ដិ និងគ្រួសារ
     - ការ​បោះ​ពុម្ព​ទាំង​ឡាយ​ដូចជា ខិត្តប័ណ្ណ ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ អាវយឺត​សម្រាប់​ព្រះវិហារ កម្មវិធី​សប្បុរស​ធម៌ និង អង្គការ​ដែល​មិន​ស្វែង​រក​ប្រាក់​ចំណេញ។

+ ការ​ប្រើប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម ៖
ការ​ប្រើប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត ដោយ​គ្មាន​ការ​យល់ព្រម​ជា​លាយលក្ខណ៍​អក្សរ​ពី​អ្នក​បង្កើត​ពុម្ព​អក្សរ​ឡើយ។ សូម​ទាក់ទង​អ្នក​បង្កើត​ពុម្ព​អក្សរ​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម។ ការ​ប្រើប្រាស់​ជា​លក្ខណៈ​ពាណិជ្ជកម្ម សំដៅ​ដល់​ការ​ប្រើប្រាស់​នៅ​ក្នុង​បរិយាកាស​ជំនួញ ដែល​រួម​មាន ៖
     - នាមប័ណ្ណ ឡូហ្គោ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម វេបសាយត៍ កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន
     - អាវយឺត សៀវភៅ របស់​​ផ្សេងៗ ដែល​ធ្វើ​សម្រាប់​ដាក់​លក់
     - ខិត្តប័ណ្ណ ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ សម្រាប់​កម្មវិធី​ដែល​គិតថ្លៃ​សម្រាប់​ការ​ចូល​ទស្សនា
     - ការ​ងារ​ផ្នែក​រចនា​ក្រាហ្វិក
     - សកម្មភាព​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​បង្កើត​ចំណូល​ដោយ​ផ្ទាល់ ឬប្រយោល។

==================
Webpage:  http://baphnommyhomeland.blogspot.com/
                    https://www.facebook.com/baphnommyhomeland/
Telegram : https://t.me/khbaphnomunicodefonts
Email :   mengsocheath11@gmail.com
==================
Kh Baphnom Family's Font EULA (END USER LICENSE AGREEMENT):
+ Personal Use:
The given typeface may be downloaded and used free of charge for personal use, as long as the usage
is not racist or illegal. Personal use refers to all usage that does not generate financial income in a
business manner, for instance:
     - personal scrap-booking for yourself
     - recreational websites and blogs for friends and family
     - prints such as flyers, posters, t-shirts for churches, charities, and non-profit organizations
+ Commercial Use:
Commercial use is not allowed without prior written permission from the respective author. Please
contact the author to ask for commercial licensing. Commercial use refers to usage in a business
environment, including:
     - business cards, logos, advertising, websites, mobile apps for companies
     - t-shirts, books, apparel that will be sold for money
     - flyers, posters for events that charge admission
     - freelance graphic design work
     - anything that will generate direct or indirect income.

Comments

 1. Replies
  1. សួស្ដី បងអាចទិញសិទ្ធិយកពុម្ពទៅប្រើប្រាស់បាន

   Delete
 2. ខ្ញុំធ្វើម៉េចទើបបាន Font Kh Baphnom 002 Second Italic​នេះប្រើ?

  ReplyDelete
  Replies
  1. សួស្ដី បងអាចទិញសិទ្ធិយកពុម្ពទៅប្រើប្រាស់បាន

   Delete
 3. ខ្ញុំធ្វើម៉េចទើបបាន Font Kh Baphnom 002 Second Italic​នេះប្រើប្រាស់វិញបង?

  ReplyDelete
  Replies
  1. សួស្ដី បងអាចទិញសិទ្ធិយកពុម្ពទៅប្រើប្រាស់បាន

   Delete

Post a Comment